Publikációk

Publikációk

BOCSI-GALLINA-SOMOGYI  2016   Bocsi Zs.-Gallina Zs.-Somogyi K.: Késő római – V. századi településrészlet Ordacsehi-Csereföldön. In: Beatus homo qui invenit sapientiam. Ünnepi kötet Tomka Péter 75. születésnapjára. Szerk.: Csécs Teréz-Takács Miklós. Győr 2016, 93-115.

SOMOGYI 2000a     Somogyi K.: Előzetes jelentés a Kaposvár61-es út elkerülő szakasz 1. számú lelőhelyén végzett feltárásról. – Preliminary report of the excavation of Site No. 1 situated on the encircling section of Road 61 around Kaposvár. SMK 14 (2000) 245-249.

SOMOGYI 2000b     Somogyi K.: A Balaton-Lasinja-kultúra leletanyaga Somogy megyében. –Die Funde der Balaton-Lasinja-Kultur im Komitat Somogy. Comm.ArchHung. 2000 5-48.

SOMOGYI 2000c      Somogyi K.: A Balaton-Lasinja-kultúra első rézlelete Somogy megyéből. Ősrégészeti Levelek 2 (2000) 23-24.

SOMOGYI 2002a      Somogyi K.: Előzetes jelentés a Kaposvár 61-es főút elkerülő szakaszának 9-10. és 36. számú lelőhelyén 2000-2001-ben végzett megelőző feltárásról. – Preliminary report of the preceding excavation of 2000-2001 (sites No. 9-10 and 36) on the encircling section of Road No. 61. around Kaposvár. SMK 15 (2002) 37-40.

SOMOGYI 2002b      Somogyi K.: Ordacsehi–Csereföld. In: Honti et all. A tervezett M7-es autópálya Somogy megyei szakaszán 2000-2001-ben végzett megelőző feltárások. Előzetes jelentés II.– Rescue Excavations in 200-2001 on the Planned Route of the M7 Motorway in Somogy County. Preliminary Report II. Somogyi Múzeumok Közleményei 15 (2002) 20-23.

SOMOGYI 2002c       Somogyi K.: A Somogyvár-Vinkovci-kultúra temetkezései Kaposújlakon. Ősrégészeti Levelek 4 (2002) 45-53.

SOMOGYI 2002d      Somogyi K.: Neuere Daten zur hochkupferzeitlichen Kupferindustrie im Komitat Somogy (SWUngarn). Antaeus 25/2002, Prehistoric Studies in memoriam Ida Bognár-Kutzián. Edit.: Eszter Bánffy. 337-353.

SOMOGYI 2004a Somogyi K.: Előzetes jelentés a Kaposvár–61-es elkerülő út 29 számú lelőhelyén 2002-ben végzett megelőző feltárásról. SMK 16 (2004) 165-177.

SOMOGYI 2004b      Somogyi K.: A kisapostagi kultúra birituális temetője M7 S 27 OrdacsehiCsereföld lelőhelyen. – Das birituelle Gräberfeld der Kisapostag-Kultur in OrdacsehiCsereföld (Fundort M7 S 27) (Südwestungarn) In: Őskoros Kutatók III. Összejövetelének konferenciakötete. Szerk.: Ilon G. Szombathely, 2004. 349-381.

SOMOGYI 2007a      Somogyi K.: Fejdíszes női sír a kora bronzkorból. In: Gördülő idő. Régészeti feltárások az M7-es autópálya Somogy megyei szakaszán Zamárdi és Ordacsehi között. Rolling time. Excavations on the M7 Motorway in County Somogy between Zamárdi and Ordacsehi. 2007. 206-208.

SOMOGYI 2007b      Somogyi K.: Die besonderen Grabenanlagen der Lengyel-Kultur in Kaposújlak-Várdomb-dűlő im Komitat Somogy (SW-Ungarn). In: Kozłowski, J. K.-Raczky, P. (eds): The Lengyel, Polgár and related cultures in the Middle/Late Neolithic in Central Europe. Kraków 2007, 329-344.

GALLINA et all. 2002           Gallina Zs.-Honti Sz.-Kiss V.-Nagy Á.-Németh P. G.–Sebők K.-Somogyi K.: Ordacsehi-Bugaszeg. In: A tervezett M7-es autópálya Somogy megyei szakaszán 2000-2001-ben végzett megelőző feltárások. Előzetes jelentés II. – Rescue Excavations in 200-2001 on the Planned Route of the M7 Motorway in Somogy County. Preliminary Report II. Somogyi Múzeumok Közleményei 15 (2002) 15-20.

GALLINA et all. 2007           Gallina Zs.-Honti Sz.-Kiss V.-Molnár I.-Németh P. G.-Polgár P.-Sebők K.-Somogyi K.: Ordacsehi-Bugaszeg. In: Gördülő idő. Régészeti feltárások az M7-es autópálya Somogy megyei szakaszán Zamárdi és Ordacsehi között. Excavations on the M7 Motorway in County Somogy between Zamárdi and Ordacsehi. 2007. 213-221.

GALLINA-HORNOK-SOMOGYI 2007a     Gallina Zs.-Hornok P.-Somogyi K.: Előzetes jelentés a Zamárdi, Zamárdit elkerülő 65101. sz. út 89., 58/a., 58/b., 56. lelőhelyeinek feltárásáról. – Preliminary report of the excavations of the 89, 58/a, 58/b, 56. sites on the encircling road No. 65101. around Zamárdi. Somogyi Múzeumok Közleményei 17/A (2006) 2007. 153-168.

GALLINA-HORNOK-SOMOGYI      2007b Gallina Zs.-Hornok P.-Somogyi K.: Fonyód–Vasúti-dűlő 1 (M7/S-34 lelőhely), Fonyód–Vasúti-dűlő 2–Mérnöki telep (M7/S-34 lelőhely). Fonyód–Fehérbézsenypuszta (M7/S-33 lelőhely). Fonyód–Tüskés-tábla 1. In: Honti et all.: Régészeti kutatások az M7-es autópálya Somogy megyei szakaszán és a 67-es úton (2004-2005). Előzetes jelentés IV. – Archaeological research on Somogy county section of the M7 Highway and on Route No. 67. (2004-2005) Preliminary Report IV. Somogyi Múzeumok Közleményei 17 (2006) 2007. 23-36., 35-38., 41-42.

GALLINA-HORNOK-SOMOGYI      2007c Gallina Zs.-Hornok P.-Somogyi K.: Vorbericht über die archäologische Untersuchung eines awarischen Eisenverhüttungszentrums in der Gemeinde Zamárdi (Komitat Somogy Ungarn). In: Arts and Crafts in Medieval Rural Environment. Ruralia VI. Brepols, Belgium 2007. 71-81.

GALLINA-MOLNÁR-SOMOGYI      2007 Gallina Zs.-Molnár I.-Somogyi K.: Ordacsehi-Csereföld. In: Gördülő idő. Régészeti feltárások az M7-es autópálya Somogy megyei szakaszán Zamárdi és Ordacsehi között. Excavations on the M7 Motorway in County Somogy between Zamárdi and Ordacsehi. 2007. 197-206.

GALLINA-SOMOGYI 2004a            Gallina Zs-Somogyi K.: Előzetes jelentés a Kaposvár–61-es elkerülő út 36. számú lelőhelyén 2002-ben végzett megelőző feltárásról. – Preliminary report on the preceding excavation of the site number 36. of Route 61. encircling Kaposvár. SMK 16 (2004) 179-183.

GALLINA-SOMOGYI 2004b            Gallina Zs-Somogyi K.: Előzetes jelentés a Kaposvár–61-es elkerülő út 27. számú lelőhelyén 2002-ben végzett megelőző feltárásról. Preliminary report on the preceding excavation of the site number 27. of Route 61. encircling Kaposvár. SMK 16 (2004) 185.

KISS-SOMOGYI 2004           Kiss V.-Somogyi K.: Újabb adatok a mészbetétes kerámia kultúrája telepeiről. Előzetes jelentés a Kaposvár-61-es út elkerülő szakasz 1. lelőhely középső bronzkori településéről. – Recent Data on the Settlements of Encrusted Pottery Culture: Preliminary Report on the Middle Bronze Age Settlement of Kaposvár–Route 61, Site No. 1. In: ΜΩΜΟΣ II. Őskoros Kutatók II. Összejövetelének konferenciakötete. Szerk.: Nagy E. Gy.–Dani J. –Hajdú Zs. Debrecen, 2004. 93-107.

 

Szakfordítás

HONTI 1996 Sz. Honti: Ein spätbronzezeitliches Hügelgrab in Sávoly-Babócsa, Pápai Múzeumi Értesítő 6 (1996) 235-248.

 

Közönségkapcsolat

ÁSATÁRS Kulturális, Régészeti Szolgáltató és
Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság
Székhely: 6000 Kecskemét, Futár u. 12.
Telefon: +36-76-411-014
E-mail: info [kukac] asatarskft.hu
Kapcsolattartók:
Gallina József Zsolt
cégvezető

E-mail: gallinazsolt [kukac] gmail.com

Gulyás Gyöngyi
régész-munkatárs

E-mail: ggyongyi77 [kukac] gmail.hu

E-mail küldés
Az üzenetét megkaptuk, hamarosan felvesszük Önnel a kapcsolatot.
Az üzenetét nem sikerült továbbítani. Kérjük, elleőnrizze, hogy minden mező ki van-e töltve helyes adatokkal.